Plafond klädd i Kukka Marjetta Metsovaara. 32 cm ø

Plafond klädd i Kukka Marjetta Metsovaara i gula toner.

Perfekt armatur när det är lite lägre i tak.

Dubbla belysningspunkter.

32 cm ø samt 14 cm hög.

I mycket fint skick med nydragen jordad el utförd av elektriker.

1000 kr/st

Finns en plafond kvar