Inramad karta över mellersta Sverige. 50 x70 cm

Inramad karta av äldre datum över mellersta Sverige.

Fina klara färger.

50 x70 cm.

650 kr